Disclaimer

Algemeen

Vexpan, Platform voor Parkeren in Nederland (Kamer van Koophandel 40204735), hierna te noemen Vexpan, verleent u hierbij toegang tot www.nationaalparkeercongres.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Vexpan en derden zijn aangeleverd. Vexpan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Vexpan.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vexpan en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vexpan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres