Sprekers van het Nationaal Parkeercongres 2020

Tijdens de plenaire en parallelle sessies gaan we onder andere dieper in op gedragsbeïnvloeding door inzet van data, gedrag en fietsen, data-uitwisseling, verblijfsrecht en brandveiligheid.

Bekijk hieronder wie de sprekers zijn.

Dagvoorzitter: Lars Duursma

Tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2020 is Lars Duursma de dagvoorzitter. 

Lars Duursma is oprichter en directeur van Debatrix. Als voormalig wereldkampioen debatteren helpt hij CEO’s, regeringsleiders en TED-sprekers om hun boodschap overtuigend over te brengen bij carrièrebepalende optredens — van speeches en (klant)presentaties tot board meetings. Hij geeft trainingen en leidt bijeenkomsten over de hele wereld, van Amsterdam tot Ankara en van Brussel tot Beijing. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 en 2012 voerde hij campagne voor Barack Obama. Tegenwoordig begeleidt hij onder meer de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.

Lars treedt als communicatie-expert regelmatig op in de media om speeches, debatten of de perfecte framing van boodschappen te analyseren. Hij is vaste deskundige voor onder meer NRC Handelsblad en was eerder onder meer te zien bij Jinek, EénVandaag, Editie NL, RTL Nieuws, VRT, ZDF en CNN. Daarnaast publiceerde Lars meer dan honderd artikelen in nationale dagbladen en is hij auteur van de bestsellers Ik krijg altijd gelijk en De beste toespraken van Barack Obama.

Matthijs Dicke-Ogenia

Bij alle aspecten van mobiliteit maakt uiteindelijk een individu een keuze. Deze individuele keuzes doorgronden en doorvertalen naar effectieve maatregelen is mijn uitdaging. Daarvoor redeneer ik vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de mens en vanuit (onuitgesproken) wensen.

Sinds januari 2008 werk ik als verkeerspsycholoog en methodoloog bij Goudappel Coffeng. Ik voer beleidsevaluaties uit waarbij diverse vormen van gedrag een rol spelen. Daarnaast adviseer ik bureaubreed collega’s hoe maatregelen, ontwerpen en plannen verbeterd worden door vanuit het perspectief van de weggebruiker te denken. Dit passen we onder andere toe bij infrastructuur, verkeersveiligheid, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, reisinformatie en mobiliteit van ouderen.

Ik gebruik heldere onderzoeksmethodologie en vertaal kennis uit recent gedragskundig onderzoek naar een eenvoudig toe te passen stappenplan waarin het keuzegedrag van de reiziger centraal staat. In 2002 studeerde ik af aan de Rijksuniversiteit Groningen als experimenteel psycholoog en ergonoom. De combinatie van deze studies stelt de (weg)gebruiker centraal bij het ontwerpen van producten en diensten. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van een weggebruiker.

 Sinds 2002 heb ik me beziggehouden met een promotieonderzoek uit naar het beïnvloeden van routekeuze en vervoermiddelkeuze door middel van informatie. Daarin staat het ontwerp centraal en het keuzeproces van de reiziger.

Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet

Marco te Brömmelstroet, ook bekend als de fietsprofessor, is planoloog en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Marco is de founding academic director van de Urban Cycling Institute. Het instituut doet onderzoek naar de relatie tussen fietsen, de maatschappij en steden en is actief betrokken bij de international dissemination of Dutch cycling knowledge.

Marco heeft recent samen met Thalia Verkade het boek ‘Het recht van de snelste’ geschreven. 

In dit boek gaan journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op die ene belangrijke vraag: van wie is de straat? Ze ontdekken dat het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en laten zien dat een radicaal andere inrichting mogelijk is.

Ruud van Breda

Ruud van Breda is adviseur bij Dijksterhuis & van Baaren, een onderzoeks- en adviesbureau dat organisaties helpt om menselijk gedrag te begrijpen en veranderen. Ruud ziet gedragswetenschap als belangrijk instrument om de mobiliteitstransitie efficiënt te versnellen. Sinds 2014 onderzoekt hij mobiliteitsgedrag in de praktijk en bedenkt hij onderbouwde oplossingen om mobiliteitsgedrag te veranderen.

Het afgelopen jaar adviseerde hij bijvoorbeeld Rijksoverheid in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen over de Toekomst van Mobiliteit, werkte hij aan tal van projecten waarin mobiliteitsgedrag centraal staat en doceerde hij in de Opleiding Mobiliteit & Gedrag van de Behaviour Change Academy.

Thomas Vrancken

(Preferred Google Cloud partner)

At ML6, we partner with leading organizations to achieve the extraordinary by developing exceptional people & cutting-edge technology. More precisely, we’re a team of Machine Learning experts bringing state of the art solutions to real life challenges with the help of our partner Google Cloud.

As a Machine Learning engineer, I help in actually bringing these solutions to life. I’m a Data Scientist, Programmer, Machine Learning expert and AI passionate.

Jitze Rinsma

Jitze Rinsma is civiel ingenieur/verkeerskundige en werkzaam geweest bij meerdere gemeenten in verschillende functies. Sedert een aantal jaren ook zelfstandig parkeeradviseur.

Jitze heeft met Beno Koens het Praktijk Boek Parkeergarages geschreven en daarnaast tevens diverse artikelen over uiteenlopende parkeeronderwerpen voor Vexpansie geschreven.

Ook is Jitze lid van het Vexpan expertteam en de redactie van Vexpansie.

Nigel Williams

Nigel Williams, Chair of APDS (the Alliance for Parking Data Standards) will present the APDS model and outline how it interfaces/ overlaps with other related standards. Nigel is also Chair of the Board of Directors of the British Parking Association and Vice-President of the European Parking Association.

Jelle Draijer

(Google Cloud Partner)

 

Jelle is Business Developer voor Google Cloud Partner Localyse en gespecialiseerd in Google Maps Platform. Hij ondersteunt bedrijven en overheden welke gebruikmaken van Google services zoals Google Maps Platform, Google Cloud en GSuite.

We brengen data, innovatie en schaalbaarheid waar nodig. Dit vanuit een achtergrond van meerwaarde creëren met locatie data en analyse. Door toenemend gebruik en afhankelijkheid van digitale middelen, ontstaan nieuwe kansen voor gedrag veranderen en efficiëntie. Daar vertellen we graag over!’.

Esther van der Meer

Esther van der meer is managing director van Parkmobile.

Wilco van de Vosse

Wilco van de Vosse, project- en accountmanager bij SHPV houdt zich bezig met diverse opdrachten die allemaal gemeenschappelijk hebben dat gemeenten en de mobiliteitsketen er baat bij hebben. Hiervoor werkte Wilco bij gemeente Utrecht (Informatie en Procesmanagement). Digitalisering, verantwoordelijk voor realisatie effect op leefbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente Utrecht door middel van automatisering, invoering nieuwe handhaaf strategieën en verbetering van de publieksdienstverlening.

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres