Terugblik congres 2020

Het thema van de 2020 editie ging over gedrag, verandering en efficiënt gebruik van de openbare ruimte. Tijdens de plenaire en parallelle sessies gingen we onder andere dieper in op gedragsbeïnvloeding door inzet van data, gedrag en fietsen, data-uitwisseling, verblijfsrecht en brandveiligheid.

Kijk het congres terug op ons Youtube kanaal.

 

Gedrag

door Matthijs Dicke-Ogenia, Goudappel Coffeng

Mensen zijn in bepaalde mate meewerkend of tegenwerkend in hun gedrag. Bijvoorbeeld meewerkend als het gaat om verkeersveiligheid, maar tegenwerkend als je ze vraagt hun auto niet meer voor hun huis te zetten omdat dit verkeersonveilige situaties oplevert. Dat plekje voor het huis is blijkbaar heilig. Dit principe kan worden gebruikt om gebruikersgedrag achter meerdere actuele parkeervraagstukken toe te lichten, bijvoorbeeld bij fietsparkeren, autoluw, deelmobiliteit of elektrificatie.

Elektrificatie is een actueel onderwerp waarbij gedrag en parkeren een duidelijke overlap heeft, zie ook de whitepaper elektrificatie. Opmerkelijk is bijvoorbeeld hoe laadinfrastructuur ervoor kan zorgen dat mensen vanuit de tegenwerking toch weer meewerkend worden.

Kortom: kan slimme laadinfrastructuur bijdragen aan het stimuleren van ander parkeergedrag, zodat bijvoorbeeld parkeren op afstand beter geaccepteerd wordt? Er is kennis over het gedrag van elektrische rijders nodig om de laadpunten op een slimme manier te verdelen. Neem bijvoorbeeld het autogebruik en frequentie van laden. 

Gedrag en fietsen

door Professor Marco te Brömmelstroet

Onze kinderen krijgen bij school nog minder buitenspeelruimte dan een biologische uitloopkip. Dat is het resultaat van hoe we onszelf aangeleerd hebben om naar straat te kijken. Parkeren speelt een sleutelrol in zowel het probleem als in de oplossing.

Hieronder alvast een kijkje in wat Marco tijdens het Nationaal Parkeercongres zal vertellen.

Simulating Parking Behavior with AI

door Thomas Vrancken, ML6 | English presentation

Artificial Intelligence has changed the way we think about many things. It can not only help us solve many common or complex problems, but also help understand how we think and behave as humans.

And that is exactly what we will tackle in this session on October 22nd. We will first look at how the latest findings in Machine Learning (a branch of AI) can be used directly to improve Parking technology. For instance, how machines can be trained to give real time numbers of free spots in parking lots; or forecast how many will be free at a certain point on a certain day.

That is just the beginning. We will also see how we can create an AI simulation with driver and parking lot agents. How will these agents behave? What happens if the parking lots can set their own prices? What if these prices change dynamically depending on the time and day of the week? What does that tell us about everyday people’s behavior?

Make sure to tune in to find out.

Brandveiligheid en EV

door Jitze Rinsma

Brandveiligheid van elektrische voertuigen in parkeergarages is een zeer actueel onderwerp. Wat weten we van brandrisico’s? Is daarbij sprake van appels en peren? Welke regelgeving geldt bij aanleg van laadpalen en welke adviezen zijn er?

De kennis over brandveiligheid neemt met de dag toe en er komt veel informatie beschikbaar. Aan nieuwe regelgeving/normering wordt gewerkt. De vraag is zullen deze in balans zijn met de brandrisico’s?

Voor garage eigenaren en exploitanten is het advies: Wees kritisch en let op uw zaak.

APDS: Data-uitwisseling

door Nigel Williams

How the adoption of APDS as the basis for the global parking data standard will facilitate the efficient introduction of smart parking & mobility services.

De invloed van data op gedrag

door Jelle Draijer

Denk je aan gedrag, verandering en efficiënt gebruik van de openbare ruimte, dan denk je misschien niet direct aan databedrijf Google

Toch heeft data een enorme invloed op ons gedrag, en kunnen veranderingen in de digitale wereld ook de echte wereld beïnvloeden en efficiënter maken. 

Wat gebeurt als je met een app navigeert en de informatie in je route-advies klopt niet? En je krijgt zelfs een boete omdat je plots op een bospad staat met je auto? Of hoe kan parkeercapaciteit vergroot worden door een digitale oplossing?  

Data kan gedrag veranderen, wil je weten hoe?

Verblijfrechten: het beïnvloeden van ons gedrag

Wilco van de Vosse, SHPV

Het recht of je in een gebied mag blijven of niet. Doen we het samen slim, of kan het nog intelligenter? Hoe zorgen we ervoor dat we steden veiliger, schoner en leefbaarder weten te houden? Welke rol speelt verblijfrecht in het beïnvloeden van gedrag van mensen?

Wilco van de Vosse van SHPV vertelt u alvast wat u tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2020 kunt verwachten:

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres