Terugblik congres 2021

Tijdens Vexpan Nationaal Parkeercongres 2021, op 16 september, hebben we stilgestaan bij de toekomst van parkeren: Parking Re-invented. We zijn op zoek naar ruimte om te wonen, te werken, te recreëren. Dit vraagt, in de beperkte stedelijke ruimte, om creatieve ideeën en oplossingen en briljante mislukkingen. Met inspirerende keynote sprekers als Thomas Rau en Paul Iske hebben de bijna 100 virtuele deelnemers het online congres als ‘zeer interessant en leerzaam’ ervaren.

 

Voordenken voor duurzaamheid

door Thomas Rau

Na de opening door dagvoorzitter Lars Duursma en Vexpan bestuurslid Daniël di Tella is Thomas Rau de eerste spreker. De wereldberoemde architect draagt graag bij aan de discussie over duurzaamheid. Hij vraagt aandacht voor de verantwoordelijkheid die we hebben als gasten van de aarde. In zijn visie spreek je niet over klimaatverandering maar over bewustzijnsverandering.

De visionair heeft het niet over nadenken maar voordenken. Niet over vastgoed, maar losgoed. Niet over producten, maar service. Niet over materialen als afval, maar als circulair bouwmateriaal, geregistreerd in het ‘Madaster’. Hij nam duurzame voorbeelden mee met de circulaire verlichting op Schiphol, de 100% remontabele kantoorgebouw van de Triodos bank en zijn radicale ontwerp voor een turnaround terminal. Vergelijkbaar met een automatische parkeergarage waarbij auto’s bij een portaal automatisch worden opgenomen en op verzoek van de klant weer bij een centraal punt worden afgeleverd. Dat was toch jaren geleden al futuristisch.

Duurzame en slimme mobiliteit

door Zeger Baelde van Rijksdienst Wegverkeer (RDW)

In de break-out sessies ging Zeger Baelde van Rijksdienst Wegverkeer (RDW) in op de noodzaak van ‘Duurzame en slimme mobiliteit’. Belangrijke factor is de groei van elektrische auto’s en daaraan parallel de ontwikkeling van laadinfrastructuur: die gaat langzamer dan verwacht. Hij ziet noodzaak tot gedragsverandering door milieuzones met bevoordeling van milieuvriendelijke voertuigen (de Light Electric Vehicles) en binnensteden ontmoedigen voor vervuilender voertuigen. Dat biedt mogelijkheden voor leefbaardere binnensteden met meer groen.

Ruilhandel in parkeerplaatsen:

de uitdaging van Brussel

door Eric Dubois van het Parkeeragentschap Brussel

Parallel lichtte Eric Dubois van het Parkeeragentschap Brussel het gewestelijk mobiliteitsplan ‘Good Move 2020-2030’ toe. Het Brussels parkeeragentschap is in 2009 opgericht om het gewestelijk parkeerbeleid uit te voeren en te streven naar harmonisering van regels en organisatievormen in de 19 deelgemeenten. Doel: het aantal parkeerplaatsen op straat te reduceren van 265.000 naar 200.000.

Maar tegelijkertijd blijven de gemeenten vasthouden aan goedkope parkeervergunningen op straat (gemiddeld EUR 12 per jaar voor de eerste auto en EUR 60 voor de tweede auto). Het is duidelijk dat op deze manier Brusselaars nauwelijks te bewegen zijn naar alternatieve off-street parkeervoorzieningen. Zonder verdere politieke overeenstemming tussen het Brussels gewest en de individuele gemeenten zullen er tegen 2030 slechts ca 10.000 van de beoogde 65.000 parkeerplaatsen op straat geschrapt kunnen worden…

HAVN: stalling, bergruimte en

laadpunt voor e-bike inéén

door Axel Verstrael van Streetwaves

In het tweede blok van de break-out sessies gaf Axel Verstrael van Streetwaves een toelichting op hun product de HAVN: geen afkorting maar een veilige haven voor je E-bike en bijbehorende spullen. De slimme combinatie van een stallingsplaats met bergruimte en laadpunt wordt met je eigen fietsslot afgesloten. Er passen 7 stallingsplekken op 1 normale auto-parkeerplaats.

Met een gewone fiets is de gemiddelde afstand ca 4 kilometer, met een e-bike wordt dat gemakkelijk 20 kilometer. Waardoor de keuze voor het woon-werkverkeer belangrijk wordt beïnvloed. Zo biedt de start-up Streetwaves een bijdrage aan de bereikbare en leefbare binnenstad. Streetwaves is geselecteerd als één van de 25 start-ups voor het Mobility Lab programma.

Waar komt de mobiliteitsgroei vandaan?

door prof. Henk Meurs van de Radboud Universiteit

In de derde presentatie van deze break-out gaf prof. Henk Meurs van de Radboud Universiteit zijn visie op de toekomstige mobiliteitsontwikkeling en de effecten daarvan voor parkeren. Algemeen wordt de groei vooral in stedelijke agglomeraties verwacht, zowel demografisch als economisch. Daarnaast is er de transitie in mobiliteit en distributie: duurzaam vervoer, meer online koopgedrag en bestellingen, differentiatie in vervoersaanbod (Mobility as a Service).

Hij verwacht stagnatie in de parkeervraag door beleidsmaatregelen in binnensteden, effecten van deelautogebruik, selectiever koopgedrag (minder dagelijks en meer hoogwaardig) en meer halen en brengen van mensen (bv Uber). Kortom een pleidooi voor transitie van traditionele parkeervoorzieningen naar multimodale hubs voor personen- en goederenvervoer, inclusief diverse kleinschalige diensten als overdracht van pakketjes etc. Deze transitie is gelukkig al in gang.

Nieuwe stad, nieuwe kansen

door Vexpan Young

Er zijn plannen voor een nieuwe stad in Flevoland: Eemvallei Stad. Wat als je buiten de kaders van een bestaande stad kan denken? Hoe organiseren we dan stedelijke mobiliteit en parkeren? Hierover brainstormden deelnemers van het Nationaal Parkeercongres 2021. Onder leiding van Vexpan Young, de jongerentak van de brancheorganisatie.

 

‘Nieuwe Stad, Nieuwe Kansen’ is een van de break-outsessies van het online congres. Hierin zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan. Met frisse inspiratie uit de voorgaande presentaties. De levendige discussies gingen onder meer over de vraag in hoeverre je een stad inricht voor de huidige mobiliteitsbehoefte in Nederland. Of voor nieuwe mobiliteitsideeën zoals deelmobiliteit. Die nu nog maar door een kleinere groep worden gebruikt.

Illustrator Jessamijn maakte van deze sessie een beeldend verslag.

Struikelen over mogelijkheden

door Paul Rooijmans van Tranzer

Paul Rooijmans van Tranzer presenteerde de vele mogelijkheden om allerlei onderdelen in de mobiliteitsketen te verkennen, boeken en betalen. Voor gebruik van bus en trein, deelauto’s, deelfietsen, parkeren, taxivervoer en navigatie zijn talloze apps beschikbaar. Voor je het weet heb je tientallen apps op je telefoon, waardoor je zowel letterlijk als figuurlijk de weg kwijt raakt. 

Tranzer biedt met API’s de mogelijkheid om veel van deze toepassingen te koppelen op 1 platform waarop je kunt kiezen, boeken, betalen en toegang kunt verschaffen (“ticketing”). Een dergelijk platform biedt ook de mogelijkheid om mobiliteitsgedrag te sturen om capaciteitsproblemen in piekmomenten te voorkomen. Denk aan inzicht te geven in reistijd per vervoersmodus en prijsvariatie op piekmomenten.

Briljante mislukkingen

door Paul Iske, Chief Faillure Officer

De inspirerende afsluiting is aan Paul Iske, Chief Faillure Officer van het “Instituut voor Briljante Mislukkingen”. Plan en realiteit vallen niet altijd samen. Dat is geen FAIL, maar een ‘first attempt in learning’. Dat mag wat hem betreft opgenomen worden als Universeel Mensenrecht: om briljant te mogen mislukken en daarvan te leren. Je wordt helemaal ‘Faalintelligent’ als je de patronen herkent.

Zijn voorstel voor een Vexpan Award voor de meest briljante mislukking op gebied van parkeren in Nederland vond veel bijval onder de deelnemers aan deze dag. Daarover werd in kleinere groepjes nog nagepraat tijdens de borrel, onder genot van de bij alle deelnemers thuisbezorgde BORRLBOX.

Vexpan: van, door en voor leden!

Aan het succes van het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2021: ‘Parking Re-invented’ is gewerkt door de Vexpan-projectgroep: Peter Dingemans (ParKam/bestuur Vexpan), Jeroen van Luyn (Goudappel), Ciaran Dooijes (Parkmobile), Martin Curfs (InPublic), Tomas Novak (PayByPhone) en Angelique Breukel (Spark).

De presentaties zijn opgenomen. De deelnemers aan Vexpan Nationaal Parkeercongres 2021 ontvangen de link. Dit verslag is gemaakt door Peter Martens.

 Wij willen de sprekers bedanken, maar ook de projectgroep en onze premium partners en sponsors voor het mogelijk maken van dit Vexpan Nationaal Parkeercongres.

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres