Sessies tijdens het Nationaal Parkeercongres 2022

Tijdens de plenaire en parallelle sessies gaan we onder andere dieper in op de thema’s uit het Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven 2023.

Zaal 1: Duurzaam vervoer, (deel)mobiliteit, MaaS en parkeren
Zaal 2: R
uimtelijke ontwikkeling
Zaal 3: Ruimtelijke ontwikkeling en parkeren & financiering
Zaal 4: Datagestuurd (parkeer)beleid & Duurzame infrastructuur

Iedere sessie is gericht op: Hoe maak je parkeren ondersteunend aan de ambities van gebieden en steden? | Parkeren: samen op weg naar een groene toekomst!

Bekijk hieronder de verdiepingssessies.

Tilburg neemt regie over deelmobiliteit 

Zaal 1 van 13.00 tot 14.00 uur

door Bianca Kuppers, gemeente Tilburg en Marco de Jong, Empaction

Tilburg neemt regie over deelmobiliteit
Van vastgestelde visie naar een werkbare implementatie

1. Korte intro parkeerbeleid Tilburg
2. Schaarse vergunning elektrische deelscooters en deelfietsen
3. Vergunning deelauto’s
4. Inrichten Mobiliteitshub
5. Tilburg MaaS app

De taak van de gemeente houdt niet op bij regels opleggen en deze beheren. Een gemeente neemt de regie en stimuleert en faciliteert samenwerking. Alleen samen; gemeente, transport operators, project ontwikkelaars en andere belanghebbenden maken we het verschil. De stad laten groeien in het aantal inwoners, maar niet in het aantal privé auto’s.

Parkeren met de auto als backbone voor MaaS

Zaal 1 van 14.15 tot 15.15 uur

door Thijs Muizelaar, Gaiyo

Mobility as a Service is inmiddels de hype voorbij en blijkt niet de revolutie te zijn die ooit werd verwacht. Daar zijn veel redenen voor, zoals technische uitdagingen, soms ingewikkelde verhoudingen, maar vooral omdat de grootste groep gebruikers er niet of nauwelijks mee wordt bereikt. Veel mensen vertrouwen immers nog op de (eigen) auto voor verreweg de meeste reizen.

Tegelijkertijd wordt het steeds ingewikkelder om met de auto nog alle bestemmingen te bereiken, juist daarvoor wordt een overstap (al dan niet via een hub) belangrijk. Juist daarom is de auto en het parkeren ervan belangrijk als basis voor het succes van MaaS. Met Gaiyo bieden we juist die mogelijkheid. Slim advies voor parkeren en de overstap naar deel- of openbaar vervoer geeft ook de automobilist de kans om toch op een aantrekkelijke manier de bestemming te bereiken.

Ruimte teruggeven aan de stad – beter benutten beschikbare off-street capaciteit

Zaal 2 van 13.00 tot 14.00 uur

door Wouter de Bruijne, ParkBee 

‘Dat er in elke stad duizenden parkeerplekken onbenut worden gelaten terwijl er zoveel auto’s zoekend door de stad rijden en de openbare ruimte ons zoveel waard is, vind ik echt onbegrijpelijk. Ik geloof echt dat we over een aantal jaren vol verbazing terugkijken naar beelden van de stad met straten vol met geparkeerde auto’s.’

Hoe maak je een bestaande stad autoluw? 

Zaal 2 van 14.15 tot 15.15 uur

door Florian de Ligt en Walter Prot, gemeente Amersfoort

Thema:  Het proces van minder auto’s in de binnenstad van Amersfoort

‘Als de politieke wil in meerderheid er is, en de samenleving er ook om begint te vragen, is er na jaren eindelijk de mogelijkheid de auto voor een belangrijk deel uit de Amersfoortse binnenstad te halen. En dat is sinds januari 2021 het geval. De evaluatie is klaar. Wellicht een opmaat voor verder doorpakken?’

Florian de Ligt en Walter Prot nemen ons in een presentatie mee in het proces naar een autoluwere binnenstad. Waar liepen zij tegenaan, welke weerstand ondervonden zij, hoe vielen de plannen in de gemeenteraad, en wat vindt men er ruim anderhalf jaar na invoering van? Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en met de aanwezigen de gewenste verdieping te geven. 

> Gemeente Amersfoort, project
> Lees alvast het artikel hierover in de Vexpansie

Gebiedsontwikkeling of parkeerontwikkeling?

Casus Licolnpark Haarlemmermeer  

Zaal 3 van 13.00 tot 14.00 uur

door Gijs de Haan, Posad Maxwan

De impact van parkeeroplossingen op gebiedsontwikkeling is groot. In deze sessie neemt Gijs de Haan van stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan de deelnemers daarom mee in de kansen en knelpunten van parkeren bij de planning en realisatie van nieuwe (woon-)gebieden. De rol die mobiliteitshubs kunnen spelen komt hierbij ook aan de orde. Hij doet dit aan de hand van lessen uit de praktijk voor de ontwikkeling van de duurzame woonwijk Lincolnpark in Haarlemmermeer.

PosadMaxwan
Lincolnpark in Haarlemmermeer

Hoe betalen we anders parkeren?

Ervaringen van gemeenten

Zaal 3 van 14.15 tot 15.15 uur

door Angelique Breukel, Spark, en Remko van der Borght, gemeente Bergen op Zoom

Gemeenten hebben de ambitie en de opgave om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Parkeren is hier onlosmakelijk aan verbonden. Om meer ruimte te maken voor groen en verblijven, moet de auto uit de binnensteden en naar de randen verplaatst worden waar mogelijk. Door straten anders in te richten (meer groen, minder steen en parkeren elders) kunnen bovenstaande doelstellingen gehaald worden. De grote vraag hierbij is wel: Wie betaalt dit? Kan / moet de opbrengst parkeren hieraan bijdragen? Is de huidige financieringsvorm rondom parkeren nog wel houdbaar voor de toekomst? Allemaal vragen die wij graag tijdens deze deelsessie met de groep willen bediscussiëren.

We nemen de antwoorden mee uit de gehouden enquête onder de commissie gemeenten van de Vexpan. De resultaten vormen de basis voor de te voeren discussie.

Gezamenlijk nemen we het huidige financieringsmodel van “betaald parkeren” onder de loep. De tijd breekt aan om hier eens kritisch naar te kijken. Wie heeft ideeën of al ervaringen? Wie durft collega’s uit te dagen het traditionele denken om te gooien?

Wie is nu werkelijk “in charge” bij EV laden op parkeerlocaties?

Zaal 4 van 13.00 tot 14.00 uur

door Robert van de Vegte, BlueMarble Charging

 

Na ruim tien jaar is het elektrisch rijden in een stroomversnelling gekomen en is er sprake van grote druk op de marktpartijen die moeten zorgen dat al die elektrische auto’s ook daadwerkelijk geladen kunnen worden. Het wordt steeds duidelijker, dat een aantal keuzes uit het verleden belemmerend werken voor de groei die nodig is om de huidige ambities van de maatschappij waar te maken. En dat die keuzes niet altijd optimaal uitpakken voor een exploitant van parkeerlocaties die ook EV laaddiensten aanbiedt. Terwijl er toch enorme kansen liggen om een interessant business model voor de parkeerexploitant te realiseren.

De ontwikkeling die de parkeerwereld de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is een interessante leidraad voor de ontwikkeling die de laadwereld nog te wachten staat. Het is verstandig om de opgedane ervaringen uit het parkeren mee te nemen en daarbij met het EV laden aansluiting te zoeken. De tijd van stand-alone toepassingen is voorbij en integratie om een optimale dienstverlening aan bezoekers te kunnen garanderen is key. En waarom externe exploitanten binnenhalen om je eigen exploitatie verzorgen?

Kortom: we staan pas aan het begin van een evolutie en de keuzes die je nu maakt zijn bepalend voor je succes van morgen. Hoe pak je dat aan?

Aan de hand van zijn ervaringen en concrete praktijkvoorbeelden zal Robert van de Vegte je meenemen in de wereld van het EV laden. Hij zal je laten zien welke keuzes je als aanbieder van laaddiensten hebt, zodat het EV laden ook voor jou en je organisatie een aantrekkelijke bijdrage kan leveren; een gezonde bedrijfsvoering en optimale klanttevredenheid. En aangeven waar het laden weliswaar lijkt op parkeren, maar toch wezenlijk anders is. Zoals Cruijff al eens zei: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt”.

BlueMarble Group is een Nederlandse hard -en software ontwikkelaar en producent van EV laadinfrastructuur.

> BlueMarble Charging
> Casus Houthavens
> Casus gemeente Hoofddorp 

Parkeerambities in beeld met integrale parkeerdata

Zaal 4 van 14.15 tot 15.15 uur

door Wouter Steenstra, Monit Data

Binnen het politieke spectrum staan parkeren en mobiliteit hoog op de agenda. Als eigenaar of exploitant wordt u geconfronteerd met veel eisen en vragen op het gebied van parkeeroperaties. Of het nu gaat om het aanleveren van parkeergegevens voor politieke beslissingen of het verschaffen van financieel inzicht; u heeft behoefte aan betrouwbare en eenduidige managementinformatie.

In deze sessie toont Monit hoe data uit parkeermanagementsystemen, gegevens over de scanauto observaties en het gebruik van EV-laadpalen met verschillende open databronnen worden gecombineerd om de juiste beslissingen te kunnen nemen over prestaties en efficiëntie van parkeerlocaties.

> Monit Data  | LinkedIn 

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres