Sprekers van het Nationaal Parkeercongres 2022

We hebben boeiende sprekers uitgenodigd voor het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2022. Lees hieronder meer over hen. 

Dagvoorzitter: Meindert Schut

Meindert Schut is de dagvoorzitter van het Vexpan Nationaal Parkeercongres. Meindert Schut is freelance journalist en presentator van programma’s op BNR Radio: BNR Nationale Autoshow en BNR Mobility met nieuws, achtergronden en opinie over mobiliteit.

Tot juli 2015 was hij werkzaam als Adjunct Hoofdredacteur bij BNR Nieuwsradio. Samen met Hoofdredacteur Sjors Fröhlich gaf hij daar leiding aan ruim 100 redacteuren, verslaggevers, correspondenten en presentatoren. In 2011 werd BNR Nieuwsradio bekroond met de Marconi Award voor beste radiozender van Nederland. Daarnaast is Meindert Schut mede eigenaar van podcastbedrijf New Narrative.

Keynote Spreker: Carlo van de Weijer

Laat je inspireren door Carlo van de Weijer (1966). Hij heeft een brede ervaring in de auto-industrie met onder andere leidinggevende posities bij Siemens en TomTom. Momenteel is hij directeur van het nieuw opgezette Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute EAISI. Hij adviseert ministeries en het bedrijfsleven over de hele wereld over de toekomst van mobiliteit en is lid van de raad van toezicht van verschillende hightechbedrijven en start-ups. Een internationale spreker onder meer als faculty member van de Singularity University in Silicon Valley. Verder is hij wekelijks columnist voor het FD over de toekomst van mobiliteit.

Lezing: De zin en onzin van toekomstverwachtingen van de mobiliteit.
Waarom het parkeren van voertuigen alleen maar belangrijker wordt.

Bij menig toekomstvisie over mobiliteit vliegen de drones je om de oren en hebben we geen auto meer in bezit maar rijden we allemaal in zelfrijdende deelauto’s. En daar wordt dan vaak de consequentie aan verbonden dat we nauwelijks nog parkeerplaatsen nodig hebben. Carlo van de Weijer probeert de zin en onzin van al die toekomstvisies te scheiden en legt uit waarom het parkeren van auto’s een nog veel belangrijker dossier wordt dan het nu al is. En waar het nu nog vaak als een probleem wordt gezien kan het in de toekomst juist bijdragen aan betere, mooiere en duurzamere mobiliteit.

Carlo van de Weijer vertelt alvast vanuit Evoluon over de Mobiliteit van Morgen, in een uitzending van VPRO Tegenlicht

Spreker: Erik van Hal, gemeente Eindhoven

Thema: Na de vorming van Groot Eindhoven (1920) staat de stad 100 jaar later weer op de drempel van een nieuw tijdperk. In velerlei opzichten en niet in de laatste plaats wat betreft mobiliteit.

Het gaat goed met Eindhoven en de regio, de groei zit er goed in. De huisvesting van de groeiende werkgelegenheid (ca 70.000 banen erbij) en het bieden van een goede woon- en leefomgeving voor het groeiend aantal inwoners (ca 60.000 woningen extra) geeft flinke uitdagingen voor stad en regio. Voor wonen, verkeer en vervoer, klimaat en leefbaarheid. Hoe groei je en maak je de stad gelijk beter? En dat voor iedereen?!

In Eindhoven focussen de opgaven zich sterk op het centrum en het stationsgebied (KnoopXL). En de aanpak van de mobiliteit met een andere rol voor de auto staat daarin min of meer centraal. Op het Vexpan Nationaal Parkeercongres licht Erik van Hal die opgave graag toe en laat zien wat we daarvoor willen doen.

 

 

Erik van Hal (1960), opgeleid aan wat toen nog heette de Verkeersakademie Tilburg, thans de BUAS. Sinds begin jaren ’80 werkzaam in de verkeers- en vervoerssector. Gestart als regionaal verkeersplanoloog en modelspecialist bij de provincie Zuid-Holland. Daarna lange tijd als consultant en partner bij BRO op het gebied van ruimtelijk, economische en verkeersplanning. Sinds 2006 werkzaam als verkeerplanoloog voor de gemeente Eindhoven, vooral betrokken bij de ruimtelijke opgaven voor het centrum en specifiek het stationsgebied.

> Open Eindhoven   | Gemeente Eindhoven
> Erik van Hal
> Eindhoven Groeit (video)
> Toekomst multimodale knoop Eindhoven (video)

 

Verdiepingssessie: Gijs de Haan, PosadMaxwan

Thema: Gebiedsontwikkeling of parkeerontwikkeling?

 De impact van parkeeroplossingen op gebiedsontwikkeling is groot. In deze sessie neemt Gijs de Haan van stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan de deelnemers daarom mee in de kansen en knelpunten van parkeren bij de planning en realisatie van nieuwe (woon-)gebieden. De rol die mobiliteitshubs kunnen spelen komt hierbij ook aan de orde. Hij doet dit aan de hand van lessen uit de praktijk voor de ontwikkeling van de duurzame woonwijk Lincolnpark in Haarlemmermeer.

 

Gijs de Haan (1991) is stedenbouwkundige bij PosadMaxwan. Daar werkt hij als ontwerper en projectleider aan een breed scala van opdrachten binnen de stedenbouw, infrastructuur en landschapsontwerp, waaronder de ontwikkeling van de duurzame woonwijk Lincolnpark in Haarlemmermeer. Alles op het snijvlak tussen mobiliteit en ruimte heeft zijn bijzondere interesse. Of het nu gaat om de fiets, auto of openbaar vervoer; Gijs zet zich in voor een slimme, efficiënte en toekomstbestendige inpassing van alle soorten vervoer in onze leefomgevingen.

> PosadMaxwan
> Gijs de Haan
> Lincolnpark in Haarlemmermeer

 

Verdiepingssessie: Wouter de Bruijne, ParkBee

Thema: Ruimte teruggeven aan de stad – beter benutten beschikbare off-street capaciteit  

‘Dat er in elke stad duizenden parkeerplekken onbenut worden gelaten terwijl er zoveel auto’s zoekend door de stad rijden en de openbare ruimte ons zoveel waard is, vind ik echt onbegrijpelijk. Ik geloof echt dat we over een aantal jaren vol verbazing terugkijken naar beelden van de stad met straten vol met geparkeerde auto’s.’

 

Wouter de Bruijne (1984) is ondernemer, CCO en mede-eigenaar ParkBee. Tijdens zijn studie aan de Erasmus Universiteit zette Wouter zijn eerste bedrijf op, een online cadeau webshop. Op jonge leeftijd starten met ondernemen heeft hem veel gebracht en o.a. geleerd dat focus cruciaal is. Wouter werd geïntroduceerd bij de kweekvijver voor technologische bedrijven incubator YES!Delft,, waar hij 7 jaar werkte. Met zijn ondernemers- en marketing achtergrond kon hij hier een grote bijdrage leveren aan het succes en de uitgroei tot grootste hightech incubator van Europa.

Wouter de Bruijne ontmoette Jian Jiang en Tom Buchmann, oprichters van ParkBee die deelnamen aan het incubatieprogramma van YES!Delft en op zoek waren naar een 3e persoon met een commerciële/marketing achtergrond. Hij werd mede-eigenaar en CCO van ParkBee en onder andere verantwoordelijke voor het opzetten van unieke samenwerkingen met de grootste mobiliteits- en parkeerapps zodat miljoenen gebruikers toegang tot het ParkBee netwerk krijgen.

> ParkBee
> Wouter de Bruijne 
> Case study MaaS & Mobiliteitshub, De Werf in Amsterdam (Hely, BouwInvest, ParkBee)

 

Verdiepingssessie: Bianca Kuppers, gemeente Tilburg en Marco de Jong, Empaction

Thema: Tilburg neemt regie over deelmobiliteit 

Van vastgestelde visie naar een werkbare implementatie

1. Korte intro parkeerbeleid Tilburg
2. Schaarse vergunning elektrische deelscooters en deelfietsen
3. Vergunning deelauto’s
4. Inrichten Mobiliteitshub
5. Tilburg MaaS app

De taak van de gemeente houdt niet op bij regels opleggen en deze beheren. Een gemeente neemt de regie en stimuleert en faciliteert samenwerking. Alleen samen; gemeente, transport operators, project ontwikkelaars en andere belanghebbenden maken we het verschil. De stad laten groeien in het aantal inwoners, maar niet in het aantal privé auto’s.

Bianca Kupper is projectleider deelmobiliteit bij de gemeente Tilburg en staat aan de lat van de introductie en het goed laten landen van deelvervoer in Tilburg. Waarbij het gebruik van deelvervoer een van de manieren is om de verdichtingsopgave in de stad te realiseren.

Marco de Jong is beleidsontwikkelaar deelmobiliteit en vertaalt vanuit zijn rol onze visie op deelmobiliteit naar een werkbare implementatie. Daarnaast is hij partner bij het oudste parkeeradviesbureau van Nederland, Empaction.

> Gemeente Tilburg
> Empaction,  LinkedIn
> Bianca Kuppers
> Marco de Jong
> Artikel Duurzamer Tilburg, aan de slag

Verdiepingssessie: Wouter Steenstra, Monit Data

Thema: Parkeerambities in beeld met integrale parkeerdata  

Binnen het politieke spectrum staan parkeren en mobiliteit hoog op de agenda. Als eigenaar of exploitant wordt u geconfronteerd met veel eisen en vragen op het gebied van parkeeroperaties. Of het nu gaat om het aanleveren van parkeergegevens voor politieke beslissingen of het verschaffen van financieel inzicht; u heeft behoefte aan betrouwbare en eenduidige managementinformatie.

In deze sessie toont Monit hoe data uit parkeermanagementsystemen, gegevens over de scanauto observaties en het gebruik van EV-laadpalen met verschillende open databronnen worden gecombineerd om de juiste beslissingen te kunnen nemen over prestaties en efficiëntie van parkeerlocaties.

Over Wouter Steenstra
Wouter Steenstra (1988) is data-analist bij Monit Data. Met een sterk team van IT-specialisten en parkeeradviseurs heeft hij methodologie en software ontwikkeld om een breed scala aan data van verschillende bronnen te verwerken en te analyseren.

Momenteel biedt inzicht in parkeerdata met periodieke rapportages, een online dashboard en gedetailleerde analyses aan meer dan 35 gemeenten, bedrijven en instanties.

> Monit Data  | LinkedIn
> Wouter Steenstra 

 

Verdiepingssessie: Thijs Muizelaar, Gaiyo

Thema: Parkeren met de auto als backbone voor MaaS  

Mobility as a Service is inmiddels de hype voorbij en blijkt niet de revolutie te zijn die ooit werd verwacht. Daar zijn veel redenen voor, zoals technische uitdagingen, soms ingewikkelde verhoudingen, maar vooral omdat de grootste groep gebruikers er niet of nauwelijks mee wordt bereikt. Veel mensen vertrouwen immers nog op de (eigen) auto voor verreweg de meeste reizen.

Tegelijkertijd wordt het steeds ingewikkelder om met de auto nog alle bestemmingen te bereiken, juist daarvoor wordt een overstap (al dan niet via een hub) belangrijk. Juist daarom is de auto en het parkeren ervan belangrijk als basis voor het succes van MaaS. Met Gaiyo bieden we juist die mogelijkheid. Slim advies voor parkeren en de overstap naar deel- of openbaar vervoer geeft ook de automobilist de kans om toch op een aantrekkelijke manier de bestemming te bereiken.

 

Over Thijs Muizelaar
Thijs Muizelaar (1980) is Business development manager bij Gaiyo, de snelst groeiende reisapp van Nederland. Voor Gaiyo legt hij de verbinding met nieuwe dienstverleners om op te kunnen nemen in Gaiyo, van deelfiets, deelscooter tot parkeren. Met de komst van Gaiyo Business kunnen naast de consumenten ook zakelijke reizigers gaan profiteren van de groei van MaaS in Nederland, waarbij hij samen met collega’s de marketing en sales verzorgt. Daarnaast onderhoud hij de relaties met overheden, zoals in het afsprakenstelsel MaaS. Met zijn verkeerskundige achtergrond en ervaring bij zowel overheden als in het bedrijfsleven, kan hij zijn interesse en ervaring om ICT, mobiliteit en gedrag met elkaar te verbinden continue invullen.

> Gaiyo | LinkedIn
> Thijs Muizelaar 
> Artikel: Strategische partnership tussen ParkBee en Gaiyo zorgt voor meer parkeergemak stad
> Gaiyo betrokken bij MaaS-project A2

Verdiepingssessie: Florian de Ligt en Walter Prot, gemeente Amersfoort

Thema:  Het proces van minder auto’s in de binnenstad van Amersfoort

‘Als de politieke wil in meerderheid er is, en de samenleving er ook om begint te vragen, is er na jaren eindelijk de mogelijkheid de auto voor een belangrijk deel uit de Amersfoortse binnenstad te halen. En dat is sinds januari 2021 het geval. De evaluatie is klaar. Wellicht een opmaat voor verder doorpakken?’

Florian de Ligt en Walter Prot nemen ons in een presentatie mee in het proces naar een autoluwere binnenstad. Waar liepen zij tegenaan, welke weerstand ondervonden zij, hoe vielen de plannen in de gemeenteraad, en wat vindt men er ruim anderhalf jaar na invoering van? Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en met de aanwezigen de gewenste verdieping te geven.

 

Florian de Ligt (1976) werkt sinds 2006 bij de gemeente Amersfoort als adviseur Mobiliteit. Zij is op de afdeling Stad en Ontwikkeling bij verschillende thema’s betrokken geweest, bijvoorbeeld verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Sinds kort is zij betrokken bij het thema Openbaar Vervoer. Florian maakt ook deel uit van het team Duurzame Mobiliteit waar zij zich bezig houdt met de transitie naar Zero Emissie Stadslogistiek.

Naast thema gericht werken begeleid Florian diverse mobiliteitsprojecten. Denk aan het autoluw maken van de binnenstad, de herinrichting van een centraal plein in de binnenstad maar ook wijkgericht onderzoek naar OV vervoersbehoeften.
Een van de kernkwaliteiten van Florian is dat zij oog voor en gevoel bij de omgeving heeft waar een opgave uit gevoerd moet worden.

 

Walter Prot (1967) werkt sinds 2006 bij de gemeente Amersfoort als verkeerskundige voor het Stadshart, en als adviseur parkeerbeleid binnen het Team Mobiliteit. In die laatste rol heeft hij onder andere vorm gegeven aan bruikbare regels bij de toepassing van parkeernormen. Vanaf vorig jaar maakt hij ook deel uit van het Team Duurzame Mobiliteit en werkt hij onder andere aan de koppeling van MaaS aan het parkeerbeleid en de oprichting van een MaaS-platform, en is hij betrokken bij beleid en uitvoering van deelmobiliteit. Als verkeerskundige heeft hij samen met Florian de Ligt het autoluw-project uitgevoerd en heeft hij in 2016 alle pollers in de binnenstad vervangen door ANPR-camera’s. Walter heeft in zijn werk veel aandacht voor de uitvoerbaarheid/praktische kant van maatregelen.

> Gemeente Amersfoort
> Walter Prot
> Lees alvast het artikel hierover in de Vexpansie

Verdiepingssessie: Angelique Breukel, Spark en Remko van der Borght, gemeente Bergen op Zoom (namens Vexpan)

Thema:  Hoe betalen we anders parkeren? | Ervaringen van gemeenten

Parkeren kan een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving. Daarvoor moet wel de financieringsvorm van parkeren onder de loep genomen worden. De term: ‘Parkeren is een melkkoe’ kan een hele andere betekenis krijgen in relatie tot verduurzamen. Tijdens deze sessie gaan Angelique Breukel en Remko van der Borght  hierover het gesprek aan met de aanwezigen, om uiteindelijk gezamenlijke conclusies te trekken.

 

Remko van der Borght is parkeerregisseur bij de gemeente Bergen op Zoom en bestuurder van de Coöperatie Parkeerbeheer Zuidwest Nederland UA. Vanuit zijn rol bij de gemeente is hij ook opdrachtgever van Parkeerbeheer Bergen op Zoom. Vanuit de behoefte om meer met collega gemeenten te spreken is Remko aangeschoven bij het projectteam dat het Vexpan Nationaal Parkeercongres organiseert. Samen met projectteamlid Angelique Breukel organiseert hij deze verdiepingssessie. Hij deelt vragen en discussie wat een gemeente als Bergen op Zoom bezighoudt op dit gebied. Hij vindt het belangrijk om ervaringen te delen en gezamenlijk stappen te zetten naar een goede “parkeer” toekomst.

 

Verdiepingssessie: Robert van de Vegte, BlueMarble Charging

Thema: Wie is nu werkelijk “in charge” bij EV laden op parkeerlocaties?

 

Robert van de Vegte is als ooit medeoprichter van één van de meest succesvolle aanbieders van EV-laadinfra nu de founder van BlueMarble Charging. Hij weet als geen ander hoe de markt voor EV laden is georganiseerd en waarom destijds een andere weg is ingeslagen dan bij parkeren gebruikelijk is.

Aan de hand van zijn ervaringen en concrete praktijkvoorbeelden zal Robert van de Vegte je meenemen in de wereld van het EV laden. Hij zal je laten zien welke keuzes je als aanbieder van laaddiensten hebt, zodat het EV laden ook voor jou en je organisatie een aantrekkelijke bijdrage kan leveren; een gezonde bedrijfsvoering en optimale klanttevredenheid. En aangeven waar het laden weliswaar lijkt op parkeren, maar toch wezenlijk anders is. Zoals Cruijff al eens zei: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt”.

BlueMarble Group is een Nederlandse hard -en software ontwikkelaar en producent van EV laadinfrastructuur.

> BlueMarble Charging
> Casus Houthavens
> Casus gemeente Hoofddorp 

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres