Programma 2022

Het Vexpan Nationaal Parkeercongres stond onder leiding van dagvoorzitter Meindert Schut. Keynote spreker was Carlo van de Weijer. De gemeenten Eindhoven, Tilburg en Amersfoort deelden hun ervaringen. En PosadMaxwan lichtte een project in Haarlemmermeer toe. Ook ParkBee, Gaiyo, Monit Data en BlueMarble Charging werkten mee aan de verdiepingssessies. Bovendien werd het Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven 2023 gepresenteerd.  

We zijn blij dat de belangstelling voor het congres zo groot was. Alle beschikbare kaarten waren vergeven.  

Kijk hieronder voor het volledige programma!

Tijd

Onderwerp

Spreker

09.00 uur

Inloop

Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur

Opening

Bestuur Vexpan  en
dagvoorzitter Meindert Schut

10.15 uur

Keynote spreker

De zin en onzin van toekomstverwachtingen van de mobiliteit.

Carlo van de Weijer

TU Eindhoven

11.00 uur

Spreker

KnoopXL, herontwikkeling in Einhoven. De aanpak van de mobiliteit met een andere rol voor de auto. 

Erik van Hal

Gemeente Eindhoven

11.30 uur

  • Presentatie Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven 2023
    (CROW-GNMI-SHPV-Vexpan)
  • Koppeling met verdiepingssessies

Meindert Schut 

Dagvoorzitter

12.00 uur

Lunch en netwerken

13.00 uur

Verdiepingssessies

Ronde 1 keuze uit:

Zaal 1

Tilburg neemt regie over deelmobiliteit

Gemeente Tilburg
Bianca Kuppers

Empaction
Marco de Jong

Zaal 2

Ruimte teruggeven aan de stad – beter benutten beschikbare off-street capaciteit

ParkBee
Wouter de Bruijne

Zaal 3

Gebiedsontwikkeling of parkeerontwikkeling? | Lincolnpark Haarlemmermeer

PosadMaxwan
Gijs de Haan

Zaal 4

Wie is nu werkelijk “in charge” bij EV laden op parkeerlocaties?

BlueMarble Charging
Robert van de Vegte

14.00 uur

Korte wissel

14.15 uur

Verdiepingssessies

Ronde 2 keuze uit:

Zaal 1

Parkeren met de auto als backbone voor MaaS

Gaiyo
Thijs Muizelaar

Zaal 2

Het proces van minder auto’s in de binnenstad van Amersfoort

Gemeente Amersfoort
Florian de Ligt en Walter Prot

Zaal 3

Hoe betalen we anders parkeren? | ervaringen van gemeenten

SPARK
Angelique Breukel

Vexpan Commissie Gemeenten
Remko van der Borght, gemeente Bergen op Zoom

Zaal 4

Hoe optimaliseer je mobiliteits beleid en beheer met parkeerdata

Monit Data
Wouter Steenstra

15.15 uur

Break met koffie/thee/fris

15.45 uur

Plenaire terugkoppeling

Hoe maken we parkeren ondersteunend aan ambities van gebieden en steden!

Meindert Schut, i.s.m. enkele sprekers

18.00 uur

Diner

Vermijd een file en meld je aan voor het diner.

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres