Gedrag

14-10-2020

Mensen zijn in bepaalde mate meewerkend of tegenwerkend in hun gedrag. Bijvoorbeeld meewerkend als het gaat om verkeersveiligheid, maar tegenwerkend als je ze vraagt hun auto niet meer voor hun huis te zetten omdat dit verkeersonveilige situaties oplevert. Dat plekje voor het huis is blijkbaar heilig. Dit principe kan worden gebruikt om gebruikersgedrag achter meerdere actuele parkeervraagstukken toe te lichten, bijvoorbeeld bij fietsparkeren, autoluw, deelmobiliteit of elektrificatie.

Elektrificatie is een actueel onderwerp waarbij gedrag en parkeren een duidelijke overlap heeft, zie ook de whitepaper elektrificatie. Opmerkelijk is bijvoorbeeld hoe laadinfrastructuur ervoor kan zorgen dat mensen vanuit de tegenwerking toch weer meewerkend worden.

Kortom: kan slimme laadinfrastructuur bijdragen aan het stimuleren van ander parkeergedrag, zodat bijvoorbeeld parkeren op afstand beter geaccepteerd wordt? Er is kennis over het gedrag van elektrische rijders nodig om de laadpunten op een slimme manier te verdelen. Neem bijvoorbeeld het autogebruik en frequentie van laden.

Verkeerspsycholoog en methodoloog Matthijs Dicke-Ogenia (Goudappel Coffeng) zal tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2020 dieper ingaan op het onderwerp gedrag.