Vexpan Nationaal Parkeercongres 2019

Op 10 oktober 2019 kwamen circa 120 Vexpan-leden en -relaties naar het RDM-gebouw op de kop van de Waalhaven in Rotterdam om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen en opgaven op ons vakgebied mobiliteit en parkeren voor de komende jaren. Het gaat daarbij niet meer om het ontwerp van parkeergarages en betaalmethodes, maar hoe onze activiteiten in de duurzame mobiliteit van de toekomst past.

Het gemak dient de mens

Na de opening door dagvoorzitter Herma Hulst schetste trendwatcher Melanie van Polen ons haar beeld van de toekomst. In haar toekomst dient het gemak de mens en die zal ook alleen maar innovaties gebruiken als die gemakkelijker zijn dan het huidig alternatief. Zo ook ‘Mobility as a Service’: dat heeft volgens Melanie een kans als het net zo gemakkelijk is als de eigen auto. Dat betekent verregaande integratie van alle schakels, data-uitwisseling met elkaar zodat overstappen niet worden gemist. Elektrische zelfrijdende deelauto’s zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

Haar mooiste innovatie voor de parkeerbranche is de parkeerrobot “Stanley” die op de luchthaven van Lyon het parkeren van je overneemt: Je rijdt je auto in een box en het systeem zet je auto weg en haalt hem weer op als je terugkomt. Stanley is een zelfrijdende vorkheftruck, die de auto’s wegzet in volgorde van terugkomst, zodat auto’s compact achter elkaar geparkeerd kunnen worden.

Schoon, stil en energiezuinig vervoer

Jan Willem Immerzeel van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag schetste de weg naar schoon, stil en energiezuinig vervoer. De Metropoolregio heeft daartoe een menukaart met denkbare maatregelen ontwikkeld, die door de 23 deelnemende gemeenten kunnen worden uitgewerkt tot concrete maatregelpakketten. Doelstelling daarbij is om het vervoer ergens rond 2035 – 2050 COneutraal te hebben. De Metropoolregio coordineert wel in transportsystemen (bijvoorbeeld regionaal openbaar vervoer), maar ziet voor zichzelf geen rol weggelegd op parkeergebied. Die bevoegdheid ligt volledig bij de deelnemende gemeenten. Dit geldt ook voor P+R-voorzieningen. De daadkracht van de lokale politiek laat nog wel eens te wensen over en de belangrijkste uitdaging voor de toekomst is dan ook ‘Bestuurlijk lef tonen’.

Het scooter-deelnetwerk

Als afsluitende presentatie voor de lunch vertelde Daan Wijnants van Felyx Sharing over het scooter-deelnetwerk. De doelgroep voor de electrische deelscooter zijn de 50% van de autoritten, die korter zijn dan 7½ kilometer en geconcentreerd in de grote steden. In Rotterdam staan ruim 300 e-scooters beschikbaar. De beschikbare scooters kunnen via een app worden gevonden. Scooters die zelf komen voorrijden zijn nog toekomstmuziek. (Vorig jaar 1 april werden zelfrijdende fietsen geïntroduceerd, maar die waren de volgende dag al niet meer beschikbaar)

Vraag uit het publiek: Hoe wordt ingespeeld op de onevenwichtigheid in het gebruikerspatroon in de ochtend- en avondspits. Dit blijkt geen probleem: het lost zich organisch op. Op de concentraties na de ochtendspits worden in de uren erna toch weer scooters gebruikt en er is tot dusverre geen noodzaak om als organisatie scooters te verplaatsen naar punten met verwachte hoge vraag. Er rijdt wel een busje rond om lege accu’s te wisselen door volgeladen accu’s. De 700 scooters in de drie grote steden legden vorig jaar 7 miljoen kilometers af. Uit onderzoek blijkt 42% van het gebruik alternatief voor de taxi en 29% alternatief voor de auto.

De ontwikkeling ronde de merwedehave

Na de lunch en de workshopronde gaf Isabelle de Vries van RMD (Rotterdam Makers District) uitleg over de RDM-campus, waar we de dag te gast waren. Nieuw project betreft de ontwikkeling ronde de Merwedehaven, aan de overkant van de Nieuwe Maas. Dit wordt een gemengd woon-werkgebied, dat wordt geïntegreerd in Rotterdam-West en Schiedam, met als ankerpunt het Marconiplein met metrostation en het vroegere Europoint, dat nu is omgedoopt tot de Lee Towers.

Parkeren is een belangrijke factor in de mobiliteitskeuze

Daarna stond een gesprek met de staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat belast met onder meer verkeersemissies en brandstoffen, openbaar vervoer, het spoor en fietsbeleid. Door onvoorziene verplichtingen moest zij zich laten vervangen door de Directeur Generaal Mobiliteit, Kees van der Burg. Hij betoogde dat infrastructuur meer omvat dan asfalt en beton, maar ook netwerken voor elektra en data om het land in beweging te houden. Ook erkent hij parkeren meer en meer als centrale verantwoordelijkheid, waar middelen gealloceerd moeten worden voor kennismanagement om daarmee ook lokale overheden op peil te houden. Want parkeren is een belangrijke factor in de mobiliteitskeuze.

Als afsluiting werd door de DG en de voorzitter van Vexpan het “Convenant voor duurzame toekomst” ondertekend, waarin een stimulans voor laadpunten in parkeergarages wordt uitgesproken.

Na de tweede ronde workshops was er een zeer geanimeerde borrel. Daarin werd Monique Pluijm als vertrekkend voorzitter toegezongen door Herma Hulst met een speciaal bewerkte versie van de song “Formidable” van de belgische zanger Stromae (die oorspronkelijk Paul Van Haver blijkt te heten). Vervolgens werd Monique benoemd tot erelid van Vexpan en kreeg ze door haar opvolger André Wielaard de bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Ten slotte werd de dag afgesloten met een diner voor de spitsmijders (in de geest van het project ‘Beter Benutten’ van het ministerie). Voor die deelnemers, met een alcoholvrij biertje bij het eten, verliep de thuisreis een stuk voorspoediger dan de heenreis door de ochtendspits.

Vexpan: van, door en voor leden!

Aan het succes van het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2019: ‘Duurzaamheid in mobiliteit & parkeren’ is gewerkt door de Vexpan-projectgroep: Peter Dingemans (ParKam/bestuur Vexpan), Stan van de Hulsbeek (Spark), Ciaran Dooijes (Parkmobile), Martin Curfs (Inpublic) en Angelique Breukel (Spark).

Het Nationaal Parkeercongres is een initiatief van Vexpan Platform Parkeren.

Contact

Postadres

Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoonnummer

035 - 69 43 24 5

E-mailadres